April

  • #1 ritt: 19. april – Drømtorp (Follo SK)
  • #2 ritt: 25. april – Rudskogen (Drøbak SK)

Juni

  • #3 ritt: 6. juni – Slitu i Askim (Smaalenene SK)

August

  • #4 ritt: 15. august – Askertempoen (Asker SK)
  • #5 ritt: 31. august – Drømtorp (Follo SK)